Leczenie kanałowe pod mikroskopem

Leczenie kanałowe pod mikroskopem

Leczenie endodontyczne nazywane również leczeniem kanałowym polega na dokładnym oczyszczeniu systemu kanałów korzeniowych w chorym zębie, a następnie ich szczelnym wypełnieniu.

Zabiegi leczenia endodontycznego, wymagają pracy w niewielkich szczelinach uzębienia. Dlatego, aby zapewnić najlepsze wyniki leczenia, należy je wykonywać przy użyciu mikroskopu zabiegowego.

Zabieg przeprowadzony w ten sposób daje największą szansę powodzenia, co pozwala na zachowanie naturalnego zęba w jamie ustnej. 

W Centrum Stomatologii Estetica wszystkie zabiegi z zakresu endodoncji (leczenia kanałowego) przeprowadzamy przy użyciu mikroskopu firmy Alltion oraz Carl Zeiss cechującego się wysoką dokładnością.

Nasze doświadczenie oraz najlepszy sprzęt obejmujący między innymi system maszynowego opracowania kanałów X-Smart Plus – Dentsply Sirona i Reciproc – VDW Gold, oraz system do termicznego uplastyczniania gutaperki B&L – Superendo oraz Elements Free – Kerr Dental, dają nam możliwość skutecznej preparacji oraz wypełniania kanałów i szczelin zęba w trzech wymiarach. Leczenie endodontyczne przeprowadzamy także przy użyciu osłony z koferdamu (izolującej obszar zabiegowy od niechcianych czynników zewnętrznych), urządzenia do elektronicznego pomiaru długości opracowywanych kanałów (endometr), a także radiowizjografii cyfrowej oraz tomografii komputerowej wiązki stożkowej.

Dzięki temu możemy osiągnąć najlepsze jakościowo wyniki leczenia.

W naszej praktyce przeprowadzamy zabiegi endodontyczne z zakresu:

  • pierwotnego oraz powtórnego leczenia endodontycznego (tzw. zabiegi reendo),
  • usuwania złamanych narzędzi z kanałów,
  • zamykania perforacji,
  • leczenia zębów z nieuformowanymi wierzchołkami korzeni,
  • usuwania wkładów koronowo-korzeniowych.

Leczenie przeprowadzane jest zazwyczaj w ciągu jednej/dwóch wizyt (jeżeli pozwala na to rodzaj schorzenia) w pozycji leżącej.