Okluzja

Okluzja to obszar stomatologii, zajmujący się panującymi relacjami w stawie skroniowo-żuchwowym oraz prawidłowemu sposobowi układania się zębów szczęki (górnych) względem zębów żuchwy (dolnych).

W naszym Centrum Stomatologii Estetica zajmujemy się diagnozowaniem choroby okluzyjnej i związanej z tym powikłaniami oraz od wielu lat skutecznie leczymy występujące u Pacjentów dolegliwości. Poprawne diagnozowanie wymaga znajomości odpowiednich metod. Nasi stomatolodzy wykorzystują metody leczenia i diagnozowania Dowsona oraz Koisa.

Powodem wystąpienia choroby okluzyjnej mogą być wady ortodontyczne, utrata jednego lub kilku zęba(ów), a nawet wyrzynające się zęby mądrości. Przyczyną jej wystąpienia lub rozwoju mogą być płaskie wypełnienia zębów. Odbudowy protetyczne wykonywane prawidłowo powinny zachować kształt zęba (i odzwierciedlać kształt powierzchni kontaktowej z zębem przeciwstawnym), czyli powinny mieć odtworzone guzki i bruzdy.

Rożnego rodzaju nieprawidłowości okluzji mogą prowadzić do bardzo uciążliwych dolegliwości:

  • zaciskanie zębów,
  • zgrzytanie zębami,
  • ścieranie zębów,
  • ruszanie się zębów,
  • szpary powstające między zębami,
  • częste bóle głowy,
  • napięcie i ból w mięśniach żuchwy
  • bruksizm,

a w konsekwencji nawet do utraty zębów.

Wszystkie objawy i dolegliwości  choroby okluzyjnej są wynikiem nieprawidłowej relacji zębów dolnej i górnej szczęki. Konsekwencja takiego kontaktu zębów są nieprawidłowo działają stawy skroniowo-żuchwowe oraz napięcie mięśni czaszki. Następstwem są zgrzytanie i zaciskanie zębów, występowanie częstego bólu głowy, co prowadzi do  destrukcji i niszczenia całego stawu skroniowo-żuchwowego, co grozi nawet całkowitą utratą zębów.

Leczenie choroby okluzyjnej rozpoczynamy od wnikliwej diagnostyki polegającej na badaniu zębów, mięśni i stawów skroniowo-żuchwowych pobieramy wycisk szczęki i żuchwy. Na podstawie pobranego wycisku budujemy indywidualne modele i z pomocą artykulatora analizujemy relacje zachodzące pomiędzy zębami.

Poprawna diagnoza i odpowiednio dobrane leczenie choroby okluzyjnej gwarantuje zachowanie zdrowych zębów na lata natomiast niezdiagnozowana i nieleczona choroba okluzyjna potęguje występujące problemy, które z czasem będą pogłębiały dolegliwości.

Wczesne wykrycie nieprawidłowości w stawie SSŻ, pozwala na szybką terapię i znaczne obniżenie ilości potrzebnego czasu i kosztów leczenia. Niestety bardzo często Pacjenci, którzy przez lata byli niewłaściwie diagnozowani są narażeni na długotrwałe leczenie. Dlatego chronimy naszych Pacjentów przed komplikacjami związanymi z nieprawidłową okluzja i standardowo badamy każdego z naszych Pacjentów podczas wizyty również w kierunku problemów okluzyjnych.